Lezingencyclus 2018

De data voor de lezingencyclus 2018 zijn bekend.

21 februari 2018: Rob Bruntink  ' Het belang van tijdig praten over het levenseinde - voor jouzelf en voor de ander '

21 maart 2018: Margot Verkuylen en Mariska van Veenen   ' Dood gaan we allemaal' (is dit jaar ook geweest maar op verzoek nog een keer)

25 april 2018: Ada de Jong  'Krassen op je ziel'