Disclaimer

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het Zorgnetwerk op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zo actueel mogelijk gehouden. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit via de elektronische weg mogelijk is. Desondanks kan het Zorgnetwerk Midden-Brabant geen garantie bieden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan via de elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers derhalve geen rechten ontlenen.

De auteursrechten van deze website liggen bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met de webredacteur. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar de webredacteur.

Deze website is geschikt voor Internet Explorer 5.0 of hoger. De inhoud is het beste te bekijken in een resolutie van 800*600 of hoger.