Betrokkenheid cliënten

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de ketenzorg vinden we de inbreng van het cliëntenperspectief belangrijk. Wat vinden cliënten, patiënten van allerlei zaken? Wat willen ze graag in zorg en begeleiding verbeterd hebben? Daarom maakt de voorzitter van het bestuur van Alzheimet NL, afdeling Midden-Brabant deel uit van de werkgroep ketenzorg dementie. Hij denkt mee in werkgroepen zoals de totstandkoming van zorgpaden dementie en afstemming met de gemeenten in Midden-Brabant.

Voor meer informatie, kijk op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-brabant