Casemanagement dementie

Wat is casemanagement dementie?

Casemanagement dementie is het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional. Deze maakt deel uit van een lokaal samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Dit gebeurt gedurende het gehele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden.

Twee niveau’s van casemanagement 

Casemanagement kent twee niveau’s, of gradaties van intensiteit:

 1. Basisniveau: ondersteuning door huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige.
 2. Specialistisch niveau: de casemanager dementie.

Functie en taken van de casemanager dementie

 • Aanspreekpunt zijn voor mensen met dementie en mantelzorger
 • begeleiden bij het ‘niet-pluis-gevoel’
 • stimuleren tot diagnostiek (medisch, zorg)
 • informatie en voorlichting geven
 • psycho-educatie
 • bemiddelen naar en coördineren van diverse vormen van zorg en praktische hulp
 • begeleiden van familie bij de taak om mensen met dementie veilig en verantwoord thuis te laten wonen
 • emotionele steun en hulp bieden bij behoud van een zinvol leven
 • actief optreden in complexe situaties, bijv. als mensen de benodigde hulp weigeren of zichzelf verwaarlozen
 • adequate hulp inzetten in crisissituaties
 • begeleiden naar tijdelijke of definitieve opname in een instelling, met nazorg voor degene die achterblijft.

Casemanagers dementie en huisartsen

Ruim vijfentwintig verpleegkundigen of maatschappelijk werkers, in dienst bij zes organisaties, zijn als casemanager dementie actief voor zo’n zeshonderd (2016) ouderen per jaar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouderen en diens mantelzorger en zorgen dat begeleiding, hulp en behandeling zo goed mogelijk, in samenhang wordt geboden. We werken er naartoe dat elke huisarts een casemanager dementie als aanspreekpunt heeft. De huisarts bepaalt of specialistische begeleiding nodig is en schakelt – eventueel in overleg met de geriater - de casemanager dementie in.

De casemanager is tevens sparringpartner voor huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige voor vragen over begeleiden van mensen met dementie thuis als zij zelf het casemanagement bieden.

Aanbieders casemanagement

De casemanagers zijn in dienst van het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis, GGZ Breburg, Schakelring, Thebe, Volckaert en de Wever.