Informatie

De leden van het Netwerk communiceren met elkaar en informeren elkaar en de ‘buitenwereld’ met verschillende middelen:

  • verslagen van de bijeenkomsten van de Werkgroep Ketenzorg Dementie
  • deze website
  • Notities en rapportages van de programmamanager

 

Nieuwsbrieven

 

Informatie uit de regio Midden-Brabant

Overige informatie

 

Websites