Overlegvormen

Werkgroep Ketenzorg Dementie Midden-Brabant

Deze werkgroep wordt gevormd door een tiental vertegenwoordigers en professionals van organisaties die zich bezighouden met de begeleiding en behandeling van mensen met dementie thuis. De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar en wordt ondersteund door de ketenregisseur dementiezorg. De werkgroep fungeert als sparringpartner voor de ketenregisseur, draagt ideeën aan voor de ontwikkeling van de ketenzorg – zoals het opstellen van de zorgpaden dementie 1 en 2 - en denkt op het niveau van de keten mee in het oplossen van praktische problemen in de praktijk van casemanagement dementie.