Partners

De volgende organisaties maken deel uit van de ketenzorg dementie en hebben een vertegenwoordiger in de Werkgroep ketenzorg dementie Midden-Brabant:

  • Alzheimer NL, afd. Midden-Brabant
  • Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis
  • GGZ Breburg
  • Het Laar
  • Schakelring
  • Thebe
  • Volckaert
  • De Wever
  • Zorggroep RCH Midden-Brabant
  • Zorgnetwerk Midden-Brabant

Zie voor een uitgebreider overzicht de samenstelling werkgroep ketenzorg dementie.