Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn momenteel:

1.   Er zijn zorgpaden 1 en 2 ontwikkeld. Deze bieden richtlijnen voor de basisondersteuning en de specialistische ondersteuning van mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers. Meer informatie

2.   Aan zo´n 90% van de huisartsen in de negen gemeenten in Midden-Brabant is een casemanager gekoppeld.