App ZorgBedMB nu beschikbaar

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, hebben soms acuut extra zorg nodig. Het regelen van die extra zorg en het vinden van een bed voor een kortdurende opname kost met name de huisarts veel tijd. De nieuwe app ZorgbedMB helpt zorgverleners in de regio Midden-Brabant bij het snel regelen van het gewenste eerstelijnsbed.

De app is een initiatief van Zorgnetwerk Midden-Brabant en sinds 1 september beschikbaar. De app biedt een overzicht van de beschikbare eerstelijnsbedden in de regio. Verder is het een handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Bovendien kan de huisarts er een specialist ouderengeneeskunde of de geriater van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis mee consulteren.

Eerstelijns verblijf
Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare, oudere patiënten die tijdelijk (aanvullende) zorg nodig hebben en niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis vereist is. Een eerstelijnsbed in een zorgcentrum kan voorzien in die zorg. Als dit goed en snel geregeld kan worden, voorkomt dat dat patiënten onnodig lang op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moeten verblijven of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.

Actueel overzicht
De nieuwe app toont een actueel overzicht van de op dat moment beschikbare eerstelijnsbedden in Midden-Brabant, voor zowel hoog complexe als laag complexe zorg. Als een andere zorgvorm zoals geriatrische revalidatiezorg of een crisisbed nodig is, laat de app organisaties zien die deze zorgvorm kunnen leveren. Alle zeven zorgorganisaties die eerstelijns verblijf aanbieden in Midden-Brabant (De Wever, Het Laar, Maasduinen, Schakelring, ’t Heem, Thebe en Volckaert) participeren in de app en houden met elkaar de beschikbare beddencapaciteit actueel.

Ervaringen van eerste weken
De app is enthousiast ontvangen en is in de eerste weken van september veel gedownload en ook al gebruikt, vooral voor de consultatiefunctie en de triage. Er is interesse vanuit het hele land, ook vanuit de pers.

Download de app
De app ZorgbedMB staat in de App Store en Google Play Store. De realisatie van de app is tot stand gekomen door samenwerking tussen de huisartsen, de instellingen voor verpleging en verzorging, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de GGZ Breburg. Zorgverzekeraars CZ en VGZ tekenden voor de financiering.

 

Andere nieuwsberichten

NAH-lotgenotencontact

Binnenkort worden er 2 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met NAH en betrokkenen.

Botte Pech genomineerd

De theatervoorstelling Botte Pech is 1 van de 2 genomineerden voor de Jaarprijs palliatieve zorg IMPACT.

Rouwcafe 28 oktober a.s.

Op 28 oktober a.s. vindt in de bibliotheek aan de Wilhelminastraat 4a in Waalwijk een bijeenkomst plaats over rouwverwerking.

Lezingencyclus 2018

Ook in 2018 organiseert Crematorium Tilburg in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant, het Netwerk Palliatieve zorg, de lezingencyclus.

Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg