Ben Janssen neemt afscheid

Ben Janssen. Programmamanager dementie vanuit De Wever in de Werkgroep Ketenzorg Dementie en in de Stuurgroep Geriatrisch Netwerk. Bekend als iemand die erg begaan is met mensen met psychogeriatrische aandoeningen en zeer actief om de zorg voor hen te verbeteren en te vernieuwen. Tientallen jaren geleden begonnen als psycholoog, neemt Ben op 1 juli afscheid om samen met zijn vrouw te genieten van zijn pensioen.

Netwerken zijn nodig om elkaar als professionals te leren kennen en om tot betere zorg voor mensen met chronische ziekten te komen. Als netwerk kun je gezamenlijk meer dan als organisatie alleen. Zoals de zorgen over het werk van dementieconsulenten bij de gemeenten neerleggen en daardoor bezuinigingen afwenden. Ben Janssen was een belangrijke spil in het netwerk van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Al jaren geleden heeft Ben van de Wever de ruimte gekregen om te investeren in de zorgnetwerken. Dat heeft hij met verve en grote volharding gedaan. Het Zorgnetwerk is hem dan ook veel dank verschuldigd. Ben kreeg een aantal vragen voorgelegd. Met de antwoorden, waaruit zijn enthousiasme en visie spreken, helpt hij zijn collega's vooruit.

Ben: "Het was een voorrecht dat ik mocht deelnemen aan de Werkgroep Ketenzorg en aan het Geriatrisch Netwerk. Ik heb veel inspirerende mensen ontmoet die als gezamenlijk doel hadden een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare oude mensen. Blijf daar vooral mee doorgaan. Dat zeg ik ook uit eigenbelang. Het risico is immers aanwezig dat ik, of iemand uit mijn omgeving tot de doelgroep gaat behoren. Veel succes en inspiratie daarvoor."

Welke trends zie je de laatste jaren in de Ketenzorg Dementie?
"Een ketenopvatting suggereert een opeenvolging van schakels. In de praktijk is er veel meer sprake van netwerken. Organisaties en personen werken, vaak multidisciplinair, samen.  Een andere trend is dat er vaak iets breder wordt gekeken dan alleen naar dementie. In toenemende mate spreken we over kwetsbare ouderen."

Waar ben je trots op in relatie tot Ketenzorg Dementie?
"Op het feit dat er in de regio alle voorzieningen/diensten/mensen zijn voor mensen met dementie. En dan ook van goede kwaliteit voor zover ik kan nagaan. Ook ben ik trots dat er in de werkgroep uiteindelijk consensus is ontstaan over de visie en uitwerking van de ketenzorg. Er zijn pittige discussies gevoerd in de loop der jaren. Door steeds het belang van de mens met dementie en zijn familie voorop te stellen, ontstonden er oplossingen waarin iedereen zich kon vinden."

Waar maak je je zorgen over in relatie tot Ketenzorg Dementie?
"Over de ondersteuning van mensen met dementie en hun familie in de 'niet pluis-fase'. De invulling van de functie dementieconsulent verandert snel. De grote waarde van de dementieconsulent is, en binnenkort was, dat mensen met dementie en hun familie deskundig advies en begeleiding kunnen krijgen in een fase van het ziekteproces waarin veel onzekerheid en onduidelijkheid bestaat. In de toekomst wordt de expertise verspreid over meerdere personen, werkzaam in zorgpad 1. Het gevaar is reëel aanwezig dat er specifieke deskundigheid verloren gaat."

Wat wil je de Werkgroep Ketenzorg Dementie meegeven voor de komende tijd?
"Er liggen kansen voor de werkgroep om een stempel te drukken op regionale ontwikkelingen. Daarvoor is het nodig om standpunten in te nemen en deel te nemen aan discussie in de regio, bijvoorbeeld met gemeenten."

Welke trends zie je de laatste jaren in het Geriatrisch Netwerk?
"Aanvankelijk was het Geriatrisch Netwerk puur voor zorginstellingen, aangesloten bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant. De afgelopen tijd zijn er deelnemers aangesloten uit de welzijnssector, zorginstellingen buiten het Zorgnetwerk en van cliëntorganisaties. Dit heeft consequenties voor de thema’s die er op de agenda komen. Het zijn niet alleen zorgonderwerpen, maar thema’s die veel breder zijn. Hiermee wordt recht gedaan aan de complexiteit en de veelzijdigheid van een geriatrisch thema. Ik zie dat als een gunstige ontwikkeling."

Waar ben je trots op in relatie tot het Geriatrisch Netwerk?
"Trots is een groot woord, maar het bestaan van het Geriatrisch Netwerk in onze regio is van grote waarde. Het is een tafel waar we kennis delen en waar een groot aantal stakeholders gezamenlijk activiteiten ontwikkelen."

Wat wil je de Stuurgroep Geriatrisch Netwerk meegeven voor de komende tijd?
"Het is belangrijk dat het Geriatrisch Netwerk een duidelijk gezicht krijgt, zowel bij de deelnemende organisaties en instellingen als naar buiten. Met de activiteiten die op de agenda staan, moet dat zeker lukken. Succes daarbij."

Andere nieuwsberichten

Update ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app is geüpdatet met 2 nieuwe functionaliteiten. Er is nu dus een nieuwere versie beschikbaar.

Drukbezocht casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht.

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.