Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg. Dat is een speerpunt voor dit en komend jaar van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Die scholing kan nu van start gaan.

In de praktijk blijkt dat er nog onvoldoende, algemene kennis is van palliatieve zorg. Om de bijscholing mogelijk te maken, is er in 2017 aandacht besteed aan het actueel maken van de B-learning voor niveau 3. Dit is een scholing die werkt volgens de principes elektronisch leren en contactonderwijs. Daarnaast is er een scholing geschreven voor niveau 4, 5 en 6 (6 is nog niet afgestudeerd). De uitnodiging naar alle betrokken organisaties is de deur uit. Inmiddels hebben zich 9 zorgverleners aangemeld voor deze scholing.

Basiscursus
We hopen snel te kunnen starten met 16 kandidaten die de basiscursus palliatieve scholing willen volgen. Deze scholing gaat uit van het principe palliatief redeneren en biedt een bijdrage aan het professionaliseren van de zorgverleners.

Andere nieuwsberichten

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Symposium wondbehandeling groot succes

Het symposium wondbehandeling op 29 januari 2018 trok een volle aula wonddeskundigen uit de regio Midden-Brabant.

Training NAH Ervaringskracht

Een nieuwe training, een frisse wind