Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen. Resultaat: het formeel onderbrengen van ervaringsdeskundigheid bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zo krijgen ervaringsdeskundigen ook een stem in het beleidsproces.

Daarnaast heeft het Hersenletselnetwerk subsidie gekregen voor scholing van ervaringskrachten in de regio. De eerste informatiebijeenkomst is in december; in januari beginnen de lessen. De bedoeling is dat deze mensen ingezet worden bij verschillende organisaties. Denk aan het ziekenhuis, in de verpleeghuiszorg, in de thuiszorg en in het revalidatiecentrum. Op deze manier krijgen mensen/naasten, die te maken krijgen met niet aangeboren hersenletsel, de mogelijkheid om gebruik te maken van deze gewenste ondersteuning.

Andere nieuwsberichten

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Symposium wondbehandeling groot succes

Het symposium wondbehandeling op 29 januari 2018 trok een volle aula wonddeskundigen uit de regio Midden-Brabant.

Training NAH Ervaringskracht

Een nieuwe training, een frisse wind