Brabantse proeftuin dementie genoemd in Brussel als goed voorbeeld

De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx bezocht Brussel op 11 en 12 mei om te praten over social innovation. Zij bracht daar ook de Brabantse proeftuin dementie onder de aandacht. Ze noemde dit initiatief een 'goed voorbeeld'.

De proeftuin richt zich op lokale, regionale en bovenregionale samenwerking om zo een positieve bijdrage te leveren aan het leven voor mensen met dementie. Projectleider Jorn Leistra: "Het is een groot compliment om enthousiasme bij een wethouder te horen over dit initiatief van het Zorgnetwerk Midden-Brabant en Midpoint Brabant. Alleen door enthousiaste, deelnemende partners komen we een stapje dichter bij het verwezenlijken van onze ambitie: een zo prettig mogelijk leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zodat zij ondanks het afnemend welbevinden verantwoord in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Waarbij zij zelf de regie houden, het liefst ondersteund vanuit hun sociale netwerk."

En én
Hendrickx: "Je mag het wel als een persoonlijke drijfveer zien, gevoed door mijn ervaringen in Tilburg. Wij profileren ons als dé stad van de sociale innovatie. Onze universiteit is daar ook in gespecialiseerd en zit in een netwerk van Europese universiteiten die kennis en ervaringen uitwisselen, daar maken wij graag gebruik van. Ik noem in mijn advies het voorbeeld van de Brabantse proeftuin dementie in Tilburg, waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, verplegers én patiënten en hun families samenwerken zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Het is een sociale innovatie die hand in hand gaat met technische innovaties. Dat wil het Comité van de Regio’s ook bij de Europese Commissie onderstrepen: het is niet óf óf, maar én én."

Krachten bundelen
De Brabantse proeftuin dementie richt zich vanuit Tilburg op álle Hart van Brabant gemeenten. Zo ondersteunt de proeftuin een project in Heusden dat zich hard maakt voor migrante ouderen met dementie vanuit de community of practice Bouwen aan Vertrouwen. De projecten die de proeftuin ondersteunt, zijn ontstaan vanuit een gezamenlijke wens om de zorg voor mensen die leven met dementie te verbeteren. Leistra: "Voor elke partij afzonderlijk een moeilijke opgave. Maar door de krachten te bundelen, onverwachte samenwerkingen op te zoeken en verder te durven kijken dan onze neus lang is, komen we verder."

Facilitator en verbinder
Een mooi voorbeeld daarvan is de Buitenhof. Hier werken 3 concurrerende organisaties achter 1 voordeur samen om zo goed mogelijke dagbesteding te organiseren voor mensen met dementie. Leistra: "De kracht van de proeftuin is de onafhankelijke rol die wij in dit project -en andere projecten- hebben. Doordat wij, zonder belang, kunnen meedenken met de deelnemers van de Buitenhof, komen we tot nieuwe, andere oplossingen om zo de richting en koers van de Buitenhof vorm te geven. De rol als onafhankelijke facilitator en verbinder richting andere partijen (denk aan gemeenten, onderwijs, onderzoek) is de kracht van de proeftuin die voor individuele (zorg)partijen vaak lastig te organiseren is."

Andere nieuwsberichten

Update ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app is geüpdatet met 2 nieuwe functionaliteiten. Er is nu dus een nieuwere versie beschikbaar.

Drukbezocht casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht.

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.