Drukbezocht casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht. Er waren 40 medewerkers die geïnteresseerd zijn in complexe pijn en complexe sedatie.

Baukje Lyklema van het hospice Francinus de Wind organiseerde deze bijeenkomst, mede geïnitieerd vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg. De sprekers die een moeilijke casus/situatie onder de aandacht brachten waren:

  • Els van der Maaden (verpleegkundige in hospice FDW)
  • Peter Engelenburg (kaderarts in hospice FWD)
  • Hein Kruger (eerder anesthesist in het ETZ).

Helder en boeiend
De casus ging over een man die in goede conditie verkeerde, maar voor wie de pijnbestrijding heel complex was. De luisteraars vonden de uitleg over de casus helder en boeiend, als ook de informatie over medicijngebruik. Zij herkenden de onmacht van de betrokkenen, bijvoorbeeld van de patiënt die daar zelf een gedicht over schreef.

Andere nieuwsberichten

Update ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app is geüpdatet met 2 nieuwe functionaliteiten. Er is nu dus een nieuwere versie beschikbaar.

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Symposium wondbehandeling groot succes

Het symposium wondbehandeling op 29 januari 2018 trok een volle aula wonddeskundigen uit de regio Midden-Brabant.