Faciliteer het gesprek over het levenseinde

Gesprekken die gaan over het levenseinde, zijn erg moeilijke gesprekken. Verschillende organisaties hebben initiatieven ontwikkeld die ondersteunen om dit soort gesprekken te voeren. Hieronder een greep daarvan, onder meer voor mensen die werken in de palliatieve zorg.

  • Ik wil met je praten is een website met onder meer tips om in gesprek te gaan over de laatste faseĀ  van het leven.
  • Agora ontwikkelde de methode 'Schrijf een brief aan je naaste'. De brief en checklist staan binnenkort op de site van Ik wil met je praten.
  • De artsenfederatie KNMG biedt de publieksbrochure 'Spreek op tijd over uw levenseinde'. Er is ook een versie voor artsen.

Andere nieuwsberichten

Wel genomineerd, niet gewonnen

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant droeg de theatervoorstelling Botte Pech voor voor de jaarprijs palliatieve zorg van het experti

App ZorgBedMB nu beschikbaar

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, hebben soms acuut extra zorg nodig.

NAH-lotgenotencontact

Binnenkort worden er 2 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met NAH en betrokkenen.

Lezingencyclus 2018

Ook in 2018 organiseert Crematorium Tilburg in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant, het Netwerk Palliatieve zorg, de lezingencyclus.

Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg