Gebruikers: 'Een applicatie met potentie'

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft samen met Philips een platform ontwikkeld waarmee diabetes 2 patiënten gegevens over hun dagelijkse metingen kunnen invoeren op hun mobiele telefoon. Die gegevens kunnen worden uitgewisseld met hun huisarts en de praktijkondersteuner. Zo kan er advies op maat gegeven worden aan de hand van eigen meetgegevens van de patiënten. Ook kan de patiënt labuitslagen rechtstreeks op de telefoon inzien. Een tip van een deelnemende patiënt: "Zorg dat de gegevens ook op de computer zijn in te zien."

Zestien deelnemers testten de app zes weken lang, gewoon thuis, in het kader van een proef met het ontwikkelen van een 'persoonlijke gezondheidsomgeving'. Zij maakten gebruik van de app; de zorgverleners van de webapplicatie (de console). De deelnemers voerden hun gewicht, bloedglucosewaarde en medicatiegebruik in, eventueel met een notitie erbij. Ze kregen tijdens de proef een weegschaal in bruikleen die draadloos het gewicht in de app invoerde.

Berichten uitwisselen
Zorgverleners hebben via de console inzicht in alle ingevoerde gegevens. Ook kunnen zij in overleg met de patiënt een gewichtsdoel opstellen dat zichtbaar is in de app. Want via het systeem kunnen patiënten en zorgverleners met elkaar berichten uitwisselen. Primeur binnen dit project is een koppeling met het laboratoriumsysteem. Daardoor kunnen patiënten ook hun geprikte labwaarden (HbA1c en nuchtere glucose) inzien.

Praktische verbeterpunten
"Het grote pluspunt van de app vind ik de service waarmee je een bericht kunt sturen naar de praktijkondersteuner, voor wie de meting direct zichtbaar is. De ondersteuner reageert dan binnen een afgesproken tijd op mijn vraag", aldus Daniëlle Haaren (42). Zij was één van de testers. Ze gaf de ontwikkelaar ook een aantal praktische verbeterpunten mee die de toepassing gebruikersvriendelijker maken. "Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je elke dag weer dezelfde gegevens die redelijk onveranderlijk zijn, zoals medicatie, moet invoeren. Het is ook handig als je het aantal koolhydraten dat je op een dag binnen krijgt, kunt invoeren. Maar ik zie echt potentie voor deze applicatie."

Duidelijke overzichten
Een 56-jarige deelnemer: "Ik ben gewend lijstjes te maken waarop ik gegevens over onder meer mijn gewicht, moment van meting en waarde noteerde. Tijdens de proef voerde ik dat allemaal op mijn mobiele telefoon in. Daarin worden de gegevens verzameld en duidelijke overzichten gegeven. Dat is mooi. Jammer wel dat je het alleen op je telefoon kunt zien. Mijn tip aan de ontwikkelaars: zorg dat het ook op de computer komt."

Vervolgfase
De gebruikerservaringen zijn belangrijk voor het Zorgnetwerk als input voor de vervolgfase. Zo kan er gebouwd worden aan verbeteringen in het platform op basis van de inzichten van gebruikers en niet vanachter de tekentafel. Het ontwikkelen van een goede ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ heeft tijd nodig. We willen graag tijdens de vervolgfase met een grotere groep gebruikers de applicatie testen voor een langere periode; nu nog bij diabetes type 2 patiënten en later mogelijk ook bij andere doelgroepen met een (chronische) aandoening.

 

Andere nieuwsberichten

Update ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app is geüpdatet met 2 nieuwe functionaliteiten. Er is nu dus een nieuwere versie beschikbaar.

Drukbezocht casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht.

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.