Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlies & rouw in 2018.

De lezingen hebben als doel om nabestaanden, hulpverleners en andere belangstellenden te informeren over de enige zekerheid die een mens heeft: doodgaan. Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant informeert over de zorg in de laatste levensfase.

Data en thema's
Woensdag 21 februari | ‘praten over het levenseinde’: over het belang van tijdig praten over het levenseinde voor jezelf en voor de ander; lezing door Rob Bruntink.
Woensdag 21 maart | ‘dood gaan we allemaal’: een interactieve lezing over hoe je dat doet: het hebben over doodgaan; lezing door Margot Verkuylen en Mariska van Veenen.
Woensdag 25 april | ‘krassen op je ziel’: wanneer je je gezin verliest en niets meer wordt zoals het ooit was; lezing door Ada de Jong.

Locatie
Eén van de aula’s van Crematorium Tilburg en omstreken aan de Karel Boddenweg 5 in Tilburg.

Aanmelden
Deelname aan de lezingen is gratis. Aanmelding kan tot en met de dag vóór de lezing via e-mail >
Bel voor meer informatie met (013) 465 73 55.

Andere nieuwsberichten

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Symposium wondbehandeling groot succes

Het symposium wondbehandeling op 29 januari 2018 trok een volle aula wonddeskundigen uit de regio Midden-Brabant.

Training NAH Ervaringskracht

Een nieuwe training, een frisse wind