Lezingencyclus 2018

Ook in 2018 organiseert Crematorium Tilburg in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant, het Netwerk Palliatieve zorg, de lezingencyclus. De data waarop de lezingen plaats gaan vinden zijn bekend. 

21 februari 2018:

Rob Bruntink, "Het belang van tijdig praten over het levenseinde- voor jouzelf en voor de ander"

21 maart 2018:

Margot Verkuylen en Mariska van Veenen: "Dood gaan we allemaal". Deze lezing stond ook in 2017 op het programma en wordt op veler verzoek herhaald.

25 april 2018:

Ada de Jong: "Krassen op je ziel"

BInnenkort treft u op deze website de mogelijkheid om u aan te melden voor 1 of meerdere lezingen en natuurlijk ook meer achtergrondinformatie. 

Andere nieuwsberichten

Wel genomineerd, niet gewonnen

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant droeg de theatervoorstelling Botte Pech voor voor de jaarprijs palliatieve zorg van het experti

App ZorgBedMB nu beschikbaar

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, hebben soms acuut extra zorg nodig.

NAH-lotgenotencontact

Binnenkort worden er 2 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met NAH en betrokkenen.

Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg

Verbinding van de regionale wondzorg

Het belang van en de behoefte aan een Wondexpertisecentrum (WEC) in Midden-Brabant is bij iedereen al jaren bekend.