Lezingencyclus 2018

Ook in 2018 organiseert Crematorium Tilburg in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant, het Netwerk Palliatieve zorg, de lezingencyclus. De data waarop de lezingen plaats gaan vinden zijn bekend. 

21 februari 2018:

Rob Bruntink, "Het belang van tijdig praten over het levenseinde- voor jouzelf en voor de ander"

21 maart 2018:

Margot Verkuylen en Mariska van Veenen: "Dood gaan we allemaal". Deze lezing stond ook in 2017 op het programma en wordt op veler verzoek herhaald.

25 april 2018:

Ada de Jong: "Krassen op je ziel"

BInnenkort treft u op deze website de mogelijkheid om u aan te melden voor 1 of meerdere lezingen en natuurlijk ook meer achtergrondinformatie. 

Andere nieuwsberichten

Update ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app is geüpdatet met 2 nieuwe functionaliteiten. Er is nu dus een nieuwere versie beschikbaar.

Drukbezocht casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht.

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.