Lezingencyclus 2018

Ook in 2018 organiseert Crematorium Tilburg in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant, het Netwerk Palliatieve zorg, de lezingencyclus. De data waarop de lezingen plaats gaan vinden zijn bekend. 

21 februari 2018:

Rob Bruntink, "Het belang van tijdig praten over het levenseinde- voor jouzelf en voor de ander"

21 maart 2018:

Margot Verkuylen en Mariska van Veenen: "Dood gaan we allemaal". Deze lezing stond ook in 2017 op het programma en wordt op veler verzoek herhaald.

25 april 2018:

Ada de Jong: "Krassen op je ziel"

BInnenkort treft u op deze website de mogelijkheid om u aan te melden voor 1 of meerdere lezingen en natuurlijk ook meer achtergrondinformatie. 

Andere nieuwsberichten

Vernieuwde protocollen en richtlijnen wondzorg

Vanaf heden treft u de herziene en vernieuwde protocollen en richtlijnen voor de wondzorg aan op onze website.

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.