Meldactie over wachttijden voor casemanagement dementie gestart

Wacht u langer dan 6 weken op een casemanager dementie? Meld dat!

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Alzheimer Nederland vragen mensen die langer dan 6 weken wachten op een casemanager dementie om zich te melden. Zo willen ze in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn en waar het nodig is om direct te werken aan een oplossing. De NZa en Alzheimer Nederland zijn deze meldactie gestart omdat mensen met dementie in verschillende regio’s te lang moeten wachten op een casemanager dementie of zelfs helemaal geen verwijzing krijgen.

Melden kan tot 1 december 2017 via de NZa-website > of telefonisch: (088) 770 87 70.

Het Zorgnetwerk werkt graag mee aan dit initiatief. Het heeft namelijk tot doel dat er voldoende gespecialiseerde begeleiding beschikbaar is voor mensen met dementie die thuis wonen. Door deze actie op onze site en in onze nieuwsbrief te vermelden, helpen we zorgprofessionals om hun cliënten of mantelzorgers op het meldpunt te attenderen en er gebruik van te maken.

Belangrijke steun
Mensen met het vermoeden van dementie hebben via hun zorgverzekering recht op casemanagement dementie. Alzheimer Nederland strijdt ervoor dat naast iedere persoon met dementie een casemanager staat. Casemanagers -soms ook dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd- zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten. Ze bieden emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is.

Beter inzichtelijk
Uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland blijkt casemanagement één van de belangrijkste vormen van ondersteuning te zijn om de zorg thuis goed vol te houden. Casemanagement dementie is echter niet overal of niet tijdig beschikbaar. Casemanagers worden ontslagen of vervangen door wijkverpleegkundigen en er ontstaan wachtlijsten. Deze meldactie helpt om deze problemen beter inzichtelijk te maken.

Melden
U kunt zich bij de NZa melden als u:

  • (beginnende) dementie heeft of als uw naaste dementie heeft;
  • behoefte heeft aan een casemanager, dus aan één gespecialiseerde zorgverlener die u begeleidt om met de ziekte te leven en de benodigde zorg te regelen;
  • al langer dan 6 weken geleden een verzoek om een casemanager heeft gedaan bij de wijkverpleging, de huisarts, de arts in het ziekenhuis of uw verzekeraar;
  • contact heeft opgenomen met uw zorgverzekeraar en dit contact niet heeft geleid tot een casemanager dementie die u thuis bezoekt;
  • nu wel een casemanager dementie heeft maar daar eerder langer dan 6 weken op hebt moeten wachten.

Zorgplicht van verzekeraars
Mensen die zich bij de NZa melden, krijgen een aantal vragen. De NZa wil zo in kaart brengen of mensen casemanagement dementie krijgen en hoe lang mensen moeten wachten. Op basis van de antwoorden kan de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. Casemanagement dementie zit namelijk in de basisverzekering. Dus verzekeraars zijn verplicht om op tijd kwalitatief goede en voldoende casemanagement dementie voor u in te kopen. De NZa ziet er op toe dat verzekeraars zich aan hun zorgplicht houden. 

Meer informatie over casemanagement dementie staat op www.dementie.nl >

Andere nieuwsberichten

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.

Geslaagde matchdag vanuit Wehelpen

Twaalf vrijwilligers van Contourn de Twern, de Rabobank, ZZ Opera Consultancy en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben zich vrijdag 24 november