Nieuwe contactgegevens Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS

Het Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS heeft sinds 1 april nieuwe contactgegevens.

Het nieuwe telefoonnummer en e-mailadres, waarop professionals knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg kunnen doorgeven aan het Praktijkteam palliatieve zorg VWS, zijn:

Andere nieuwsberichten

Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg

Verbinding van de regionale wondzorg

Het belang van en de behoefte aan een Wondexpertisecentrum (WEC) in Midden-Brabant is bij iedereen al jaren bekend.

App ZorgBedMB nu beschikbaar

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, hebben soms acuut extra zorg nodig.

Komt dat zien: theatervoorstelling Drieluik Dementie

Drieluik Dementie is een gratis theatervoorstelling over ervaringen in het dagelijks leven van mensen met dementie, de positie van familie

Meldactie over wachttijden voor casemanagement dementie gestart

Wacht u langer dan 6 weken op een casemanager dementie? Meld dat!