Online training over veranderend gedrag bij dementie

Omgaan met veranderend gedrag bij dementie, hoe doe je dat? Dat staat centraal bij de online training op het platform dementie.nl.

Kenmerkend voor de hersenziekte dementie is het steeds weer veranderende gedrag van degene met dementie. De nieuwe, gratis, online training helpt mantelzorgers om hiermee goed om te gaan. De training gaat op een praktische manier in op verschillende soorten gedrag. Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Alzheimer Nederland deze training ontwikkeld.

Voor en door mantelzorgers
De online training is samen met mantelzorgers, mensen met dementie en andere experts tot stand gekomen. Sander de Kramer, onder andere bekend van het TV programma De Wandeling, presenteert de video’s. Experts Anne-Margriet Pot, hoogleraar ouderenpsychologie, en Maritza Allewijn, GZ-psycholoog, geven tips en advies.

Voorziet in behoefte
In Nederland zorgen meer dan 700.000 mensen voor iemand met dementie. De helft combineert dit met een baan en/of de zorg voor kinderen. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan zwaar belast of overbelast te zijn. Een veel voorkomende oorzaak hiervoor is het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. Tweederde van alle mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het omgaan met deze gedragsveranderingen.

Soorten gedrag
De online training bestaat uit 6 video’s met elk een opdracht. Elke video’s stelt 1 type veranderend gedrag centraal, zoals achterdocht, onrust en agressie. Het doel is om mantelzorgers meer inzicht te geven in de reden waarom het gedrag verandert. Nadat de deelnemer een video heeft bekeken, ontvangt hij of zij direct concrete tips en handvatten om goed met dit gedrag om te kunnen gaan, een opdracht en een geschreven samenvatting van de betreffende aflevering. 

Wetenschappelijk onderzoek
In het voorjaar van 2017 zijn de manieren waarop de online training kan worden gebruikt en het effect daarvan onderzocht. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek onder 81 mantelzorgers worden begin 2018 verwacht.

Dementie.nl
Het online platform dementie.nl van Alzheimer Nederland is speciaal voor ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Daar staan ruim 300 artikelen, concrete tips en ervaringsverhalen op. Mantelzorgers stellen hun vragen aan experts zoals een casemanager, psycholoog, huisarts en notaris. Tevens is het mogelijk om er lotgenoten te ontmoeten en er staat een mantelzorgtest op. 

 

Andere nieuwsberichten

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.

Geslaagde matchdag vanuit Wehelpen

Twaalf vrijwilligers van Contourn de Twern, de Rabobank, ZZ Opera Consultancy en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben zich vrijdag 24 november