Online training over veranderend gedrag bij dementie

Omgaan met veranderend gedrag bij dementie, hoe doe je dat? Dat staat centraal bij de online training op het platform dementie.nl.

Kenmerkend voor de hersenziekte dementie is het steeds weer veranderende gedrag van degene met dementie. De nieuwe, gratis, online training helpt mantelzorgers om hiermee goed om te gaan. De training gaat op een praktische manier in op verschillende soorten gedrag. Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Alzheimer Nederland deze training ontwikkeld.

Voor en door mantelzorgers
De online training is samen met mantelzorgers, mensen met dementie en andere experts tot stand gekomen. Sander de Kramer, onder andere bekend van het TV programma De Wandeling, presenteert de video’s. Experts Anne-Margriet Pot, hoogleraar ouderenpsychologie, en Maritza Allewijn, GZ-psycholoog, geven tips en advies.

Voorziet in behoefte
In Nederland zorgen meer dan 700.000 mensen voor iemand met dementie. De helft combineert dit met een baan en/of de zorg voor kinderen. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan zwaar belast of overbelast te zijn. Een veel voorkomende oorzaak hiervoor is het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. Tweederde van alle mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het omgaan met deze gedragsveranderingen.

Soorten gedrag
De online training bestaat uit 6 video’s met elk een opdracht. Elke video’s stelt 1 type veranderend gedrag centraal, zoals achterdocht, onrust en agressie. Het doel is om mantelzorgers meer inzicht te geven in de reden waarom het gedrag verandert. Nadat de deelnemer een video heeft bekeken, ontvangt hij of zij direct concrete tips en handvatten om goed met dit gedrag om te kunnen gaan, een opdracht en een geschreven samenvatting van de betreffende aflevering. 

Wetenschappelijk onderzoek
In het voorjaar van 2017 zijn de manieren waarop de online training kan worden gebruikt en het effect daarvan onderzocht. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek onder 81 mantelzorgers worden begin 2018 verwacht.

Dementie.nl
Het online platform dementie.nl van Alzheimer Nederland is speciaal voor ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Daar staan ruim 300 artikelen, concrete tips en ervaringsverhalen op. Mantelzorgers stellen hun vragen aan experts zoals een casemanager, psycholoog, huisarts en notaris. Tevens is het mogelijk om er lotgenoten te ontmoeten en er staat een mantelzorgtest op. 

 

Andere nieuwsberichten

Update ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app is geüpdatet met 2 nieuwe functionaliteiten. Er is nu dus een nieuwere versie beschikbaar.

Drukbezocht casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht.

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.