Proeftuin omarmt de Geheugenwinkel

De Brabantse proeftuin dementie heeft de Geheugenwinkel Tilburg omarmd en gaat deze 'winkel' ondersteunen om zorgtechnologie dichterbij mensen die leven met dementie te krijgen.

Dementieconsulent Phil Mutsaers ontwikkelde de Geheugenwinkel in 2007. Het was de eerste Geheugenwinkel in Nederland. De winkel biedt een overzicht van de sociale kaart van de gemeente Tilburg op het gebied van dementie. Je kunt er terecht voor informatie over hulpmiddelen die het langer thuis wonen van mensen met dementie bevorderen; ook op het gebied van vrijetijdsbesteding en herinneringsmaterialen. Getrainde vrijwilligers runnen de winkel.

Koudwatervrees
De laatste jaren zijn er veel technologische hulpmiddelen ontwikkeld om mensen met dementie of hun mantelzorger te ondersteunen bij langer thuis blijven wonen. Veel mensen gebruiken deze hulpmiddelen niet. Dit komt onder meer door onbekendheid van en koudwatervrees met technologische hulpmiddelen bij gebruikers en zorgprofessionals. Willen we dat mensen die leven met dementie technologische hulpmiddelen daadwerkelijk gaan gebruiken, dan zullen we die koudwatervrees moeten wegnemen. Zodat de zorgprofessionals op maat kunnen gaan adviseren.

Gelegenheid bieden
De Geheugenwinkel springt hierop in en zet daarmee een stap voorwaarts om klanten nog beter te bedienen. De Geheugenwinkel gaat gelegenheid bieden aan bezoekers om te experimenteren met hulpmiddelen. Daarnaast komen er voorlichtingsbijeenkomsten over zorgtechnologie voor zowel mensen die leven met dementie als hun zorgprofessionals. De Geheugenwinkel wordt daarom ook gekoppeld aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte.

Samenwerking
De Geheugenwinkel wil dus vooruit. Enerzijds om aan te sluiten bij de ontwikkelingen van deze tijd; anderzijds omdat blijkt dat technologische hulpmiddelen nog steeds hun weg niet vinden naar de eindgebruiker. De Brabantse proeftuin dementie gaat de Geheugenwinkel Tilburg ondersteunen. Door onder meer de Geheugenwinkel te koppelen aan andere partners en een plan te maken om te kunnen doorontwikkelen. De samenwerking wordt wetenschappelijk onderzocht en de resultaten gedeeld met alle stakeholders.

Community of practice
Die ondersteuning vanuit de proeftuin gebeurt in een community of practice (cop). Dat is een open, lerend netwerk van mensen -rond een ondernemer, zorgprofessional of iemand anders- die zich inzetten voor mensen met dementie of hun mantelzorgers. Ze proberen in een cop iets nieuws uit dat mensen met dementie kan helpen om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan naar wat wel werkt en wat niet werkt en waarom.

Ga naar deze cop op de site van de Brabantse proeftuin dementie >

Andere nieuwsberichten

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.

Geslaagde matchdag vanuit Wehelpen

Twaalf vrijwilligers van Contourn de Twern, de Rabobank, ZZ Opera Consultancy en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben zich vrijdag 24 november