Testfase persoonlijke gezondheidsomgeving afgerond

Het Zorgnetwerk startte in maart 2017, samen met Philips, een test met een persoonlijke gezondheidsomgeving voor diabetespatiënten. Daaraan werkten 4 huisartsenpraktijken mee. Deze test is onlangs afgerond. De resultaten worden binnenkort bekend gemaakt.

In de persoonlijke gezondheidsomgeving, in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2, worden allerlei data rondom de patiënt verzameld. De patiënt is eigenaar van de omgeving en bepaalt zelf met welke zorgprofessionals hij zijn dossier deelt. Hij kan zelf gezondheidsgegevens invoeren via een persoonlijke login op de smartphone. Maar ook data vanuit het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk komen via verbonden systemen op het platform samen.

Delen van data
“Een vooruitstrevende stap”, zegt Mark van Meggelen, Senior Director Connected Care Philips Benelux: “In de medische wereld draait veel om data, maar die data moeten wel geïntegreerd worden in het zorgproces. Met dit gedeeld dossier heeft de huisarts een up-to-date overzicht van gezondheidsgegevens voorhanden. Op de interface voor zorgprofessionals kunnen ze onderling notities uitwisselen, ontwikkelingen analyseren en patiëntdoelen formuleren. Zo zorgen we er dus niet alleen voor dat patiënten meer inzicht hebben in hun medische situatie. We bevorderen ook de onderlinge samenwerking tussen de zorgverlener en de patiënt.”

Test net afgerond
Er is anderhalf jaar aan gewerkt en inmiddels is het prototype klaar voor de validatie-fase in de praktijk. De eerste resultaten van de eerder dit jaar gestarte test worden over een tijdje verwacht, vertelt Mark: “Zowel de app voor patiënten als de interface voor zorgverleners draaien ‘live’ voor een testgroep van huisartsen en diabetespatiënten. Met deze test wilden we achterhalen hoe de persoonlijke gezondheidsomgeving door patiënten wordt ervaren en hoe de samenwerking met zorgverleners wordt beïnvloed om nog betere communicatielijnen te creëren.”

Leven vergemakkelijken
Veronique Holtmaat, directeur van het Zorgnetwerk, hoopt op succesvolle testresultaten: “Met goede, positieve ervaringen kunnen we het prototype verder ontwikkelen en in de toekomst ook voor andere patiëntgroepen dan diabetespatiënten inzetten. Dat zou mooi zijn, want de focus op tijd- en plaatsonafhankelijke zorg neemt een steeds hogere vlucht. En ik denk dat we door een digitale oplossing als dit het leven van heel wat mensen kunnen vergemakkelijken. Gewoon thuis, op het werk of waar ze ook zijn. En wanneer ze maar willen.”

Andere nieuwsberichten

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.

Geslaagde matchdag vanuit Wehelpen

Twaalf vrijwilligers van Contourn de Twern, de Rabobank, ZZ Opera Consultancy en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben zich vrijdag 24 november