Training NAH Ervaringskracht

Een nieuwe training, een frisse wind

Terwijl een stevige westerstorm over ons land raast, is op 18 januari 2018 in Tilburg de aftrap voor de training NAH Ervaringskracht. Zes vrouwen en twee mannen doen daaraan mee, onder bezielende leiding van een ervaren trainer en co-trainer.

Wat deze cursisten gemeen hebben, is dat ze de afgelopen jaren op de een of andere manier hersenletsel hebben opgelopen en dagelijks moeten dealen met de zichtbare of onzichtbare gevolgen ervan. Ook de co-trainer weet uit ervaring dat dit geen sinecure is.

Ondersteunen
Doel van de training is het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden om als ervaringsdeskundigen lotgenoten te kunnen ondersteunen in hun herstelproces. Dat kan door een een-op-een gesprek. Daarbij is ruimte voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die nog midden in het herstelproces zitten en die graag hun verhaal kwijt willen bij iemand 'die ze begrijpt, maar die ze niet meteen met goede adviezen omringt'.

Ervaringen uitwisselen
Ook professionals of naasten kunnen met hun vragen bij ervaringsdeskundigen terecht. Daarnaast kunnen zij een lotgenotencontactgroep organiseren, waarbij mensen met NAH elkaar steunen door eigen ervaringen uit te wisselen. Of ze kunnen voorlichting geven over leven met hersenletsel.

Blijf op de hoogte
Het Hersenletselnetwerk (Zorgnetwerk) Midden-Brabant heeft ervoor gezorgd dat deze training in Tilburg van start kon gaan. De gemeente Tilburg financiert de training via een subsidie voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Blijf via de website het Zorgnetwerk op de hoogte van de voortgang binnen deze training. Daar leest u ook over de activiteiten die deze groep na afloop van de training gaat ondernemen in Midden-Brabant.

Aan de slag
We zorgen in elk geval samen voor een frisse wind op het gebied van ervaringsdeskundigheid voor mensen met NAH, want deze groep staat te popelen om straks na de training aan de slag te gaan.

Andere nieuwsberichten

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Symposium wondbehandeling groot succes

Het symposium wondbehandeling op 29 januari 2018 trok een volle aula wonddeskundigen uit de regio Midden-Brabant.

Café Brein over hersenletselnetwerk Midden-Brabant

Het hersenletselnetwerk Midden-Brabant stond centraal tijdens de afgelopen bijeenkomst Café Brein in Tilburg op donderdag 18 januari.