Wel genomineerd, niet gewonnen

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant droeg de theatervoorstelling Botte Pech voor voor de jaarprijs palliatieve zorg van het expertisecentrum VUmc in Amsterdam. Helaas hebben we de jaarprijs niet gewonnen.

De acteurs van Botte Pech en de programmamanager van het palliatieve netwerk waren uitgenodigd om op 19 oktober tijdens het zevende Amsterdam Symposium 'on Palliative Care' een presentatie te geven. Botte Pech was genomineerd in de categorie ‘Impact’. Na de presentatie hoorden wij direct of we de gelukkige winnaar waren van deze prestigieuze prijs. Die bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 2.000 en een inschrijving voor het volgende congres van the European Association of Palliative Care in Bern in Zwitserland.

Felicitaties
We feliciteren Ank de Veer van het Nivel van harte met het winnen van deze jaarprijs met een praktische handreiking palliatieve zorg voor mensen die dak-of thuisloos zijn. Wij zijn vereerd dat we genomineerd waren. En dat we een stukje uit de voorstelling van Botte Pech hebben kunnen laten zien en wat de impact daarvan was op de mensen in de zaal. Hieruit blijkt dat we vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant bezig zijn de palliatieve zorg uit te breiden, te verbeteren waar het kan en te borgen wat er goed gaat.

Andere nieuwsberichten

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.

Geslaagde matchdag vanuit Wehelpen

Twaalf vrijwilligers van Contourn de Twern, de Rabobank, ZZ Opera Consultancy en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben zich vrijdag 24 november