Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren.

Het is voor iedereen met hersenletsel, en voor hun naasten, belangrijk om te weten waar je terecht kan met vragen over welke hulp waar beschikbaar is. Het Hersenletselnetwerk heeft het initiatief genomen om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen. Die heeft de taak opgenomen om een zorgprogramma te ontwikkelen dat aangeeft waar de zorg die nodig is, te vinden is. Dit programma is nu gereed. Download het zorgprogramma hier >

Andere nieuwsberichten

NAH-lotgenotencontact

Binnenkort worden er 2 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met NAH en betrokkenen.

Botte Pech genomineerd

De theatervoorstelling Botte Pech is 1 van de 2 genomineerden voor de Jaarprijs palliatieve zorg IMPACT.

Rouwcafe 28 oktober a.s.

Op 28 oktober a.s. vindt in de bibliotheek aan de Wilhelminastraat 4a in Waalwijk een bijeenkomst plaats over rouwverwerking.

Lezingencyclus 2018

Ook in 2018 organiseert Crematorium Tilburg in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant, het Netwerk Palliatieve zorg, de lezingencyclus.

App ZorgBedMB nu beschikbaar

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, hebben soms acuut extra zorg nodig.