Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren.

Het is voor iedereen met hersenletsel, en voor hun naasten, belangrijk om te weten waar je terecht kan met vragen over welke hulp waar beschikbaar is. Het Hersenletselnetwerk heeft het initiatief genomen om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen. Die heeft de taak opgenomen om een zorgprogramma te ontwikkelen dat aangeeft waar de zorg die nodig is, te vinden is. Dit programma is nu gereed. Download het zorgprogramma hier >

Andere nieuwsberichten

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.

Geslaagde matchdag vanuit Wehelpen

Twaalf vrijwilligers van Contourn de Twern, de Rabobank, ZZ Opera Consultancy en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben zich vrijdag 24 november