Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren.

Het is voor iedereen met hersenletsel, en voor hun naasten, belangrijk om te weten waar je terecht kan met vragen over welke hulp waar beschikbaar is. Het Hersenletselnetwerk heeft het initiatief genomen om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen. Die heeft de taak opgenomen om een zorgprogramma te ontwikkelen dat aangeeft waar de zorg die nodig is, te vinden is. Dit programma is nu gereed. Download het zorgprogramma hier >

Andere nieuwsberichten

Update ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app is geüpdatet met 2 nieuwe functionaliteiten. Er is nu dus een nieuwere versie beschikbaar.

Drukbezocht casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht.

Geriatrisch Netwerk: 'Verbinden, daar staan we voor'

Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Praten over het levenseinde

Op 21 februari a.s. vindt de eerste lezing plaats van onze jaarlijkse lezingen rond het thema rouw, doodgaan en de dood.

Lotgenotencontactgroep: bijeenkomst 23 februari 2018

Op 23 februari a.s. vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats van de lotgenotencontactgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.