Nieuws

De stem van ervaringsdeskundigen levert een waardevolle bijdrage

Samen, met anderen, de zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) verbeteren.

Gebruikers: 'Een applicatie met potentie'

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft samen met Philips een platform ontwikkeld waarmee diabetes 2 patiënten gegevens over hun dagelijkse me

Brabantse proeftuin dementie genoemd in Brussel als goed voorbeeld

De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx bezocht Brussel op 11 en 12 mei om te praten over social innovation.

Botte pech: theater over ongeneselijk ziek zijn

Het is een moeilijk onderwerp om bij stil te staan en mee om te gaan: het ongeneselijk ziek zijn.

Ben Janssen neemt afscheid

Ben Janssen. Programmamanager dementie vanuit De Wever in de Werkgroep Ketenzorg Dementie en in de Stuurgroep Geriatrisch Netwerk.

Brabantse proeftuin dementie in het nieuws

Het ICT&health magazine publiceerde een artikel in het aprilnummer over de manier waarop de Brabantse proeftuin dementie onderzoek doet

Zorgroute hersenletsel

Welke zorgroute is er voor mensen met hersenletsel?

Nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief van Zorgnetwerk Midden-Brabant is verzonden.

Testfase persoonlijke gezondheidsomgeving afgerond

Het Zorgnetwerk startte in maart 2017, samen met Philips, een test met een persoonlijke gezondheidsomgeving voor diabetespatiënten.

'Rust in de praktijk'

Wat voegt de samenwerking met een casemanager dementie toe? En wat betekent dat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Midden-Brabant neemt Zorgstandaard in gebruik

We gaan in Midden-Brabant de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel blijvend gebruiken.

Lezingen over rouw en verlies

Stervenskunst, rouwarbeid en wat je kunt doen om tot troost en steun te zijn bij verlies en verdriet.

Proeftuin omarmt de Geheugenwinkel

De Brabantse proeftuin dementie heeft de Geheugenwinkel Tilburg omarmd en gaat deze 'winkel' ondersteunen om zorgtechnologie dichterbij men

Brabantse Proeftuin Dementie

klik hier voor de nieuwsbrief

Persbericht over de diabetesapp

 

Nieuws over het Persoonlijk Gezondheidsdossier

Pagina's