Bestuur

Algemeen bestuur  
Boekelman, drs. A. Raad van Bestuur Volckaert
Buitendijk, V.O.M. Raad van Bestuur Libra Revalidatie en Audiologie
van Esch, K Regiodirecteur GGD Hart voor Brabant
van de Ruit M. Raad van Bestuur Maasduinen zorg
Huijkelom MBA, J.G.A.M. van Directeur/bestuurder Het Laar
Kieboom MBA, W.W. Raad van Bestuur De Wever
Liempd, drs. A.G.P. van  Medisch directeur Regionale Huisartsen Coöperatie
Megens MHA, M. Raad van Bestuur Thebe
Moolenschot MBA, J.A.J. Raad van Bestuur Schakelring
Verveer, M. Raad van Bestuur Instituut Verbeeten
Vlemmix, A. Directeur MariaOord
Weelden, drs. G.B.F. van  Raad van Bestuur GGZ Breburg
Wydoodt, dr. A.I.M.C. Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis
   
Dagelijks bestuur  
Holtmaat MHA, drs. V. Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant
Liempd, drs. A.C.P. Medisch directeur Regionale Huisartsen Coöperatie
Megens MHA, M. Raad van Bestuur Thebe
Wydoodt, dr. A.I.M.C. Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis