Diabetesprogramma

Doel

Het doel van het diabetesprogramma is om goede én voldoende diabeteszorg te organiseren voor mensen met diabetes mellitus type 2. Het diabetesprogramma omvat daarom een geïntegreerd zorgmodel voor mensen met diabetes. Dit zorgmodel is ingebed in het totale ambulante zorgaanbod van eerste en tweede lijn. Het organiseren van samenhang in de zorg voor personen met diabetes mellitus is van belang bij de multidisciplinaire behandeling en begeleiding. Ook als zich co-morbiditeit, complicaties en/of andere aandoeningen voordoen.

Doelgroep

Mensen met diabetes mellitus type 2 in Midden-Brabant.

Contactpersoon

Veronique Holtmaat