Actueel

Op de planning voor 2017 staat:

  1. Vernieuwen van patiëntenfolders. De inhoud hiervan hangt samen met processen binnen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

  2. Uitwisselen van actuele kennis rondom diabetes mellitus type 2.