Cliënten en patiënten

Een vertegenwoordiger van de Diabetesvereniging van de afdeling regio Midden-Brabant en NO Brabant is lid van de Expertise groep.