Professionals

Verschillende professionals

Het Diabetesprogramma wordt vormgegeven door een afvaardiging van verschillende type professionals uit de diverse transmurale zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant. De zorgverleners komen bij elkaar in de Expertisegroep.

Expertisegroep

De Expertisegroep komt drie á vier keer per jaar bij elkaar en heeft de volgende doelen:

  • Actualiseren van de transmurale richtlijn voor diabetes mellitus type 2
  • Onderhouden en uitbreiden van het netwerk van zorgverleners in de keten
  • Organiseren van themabijeenkomsten voor kennisvergroting

Samenstelling

Jack Heijster Elisabeth-Tweestedenziekenhuis, internist-diabetoloog, voorzitter
Heleen Berkelmans diëtist
Marjolein Born diëtist
Paul van den Broek huisarts, kaderarts diabetes
Marc Peterse apotheker
Margriet Oomen diabetesverpleegkundige
Annemarie Brouwers GVO-functionaris
Nikkie van der Lee diëtist
Ria Rijnen vertegenwoordiging patiënten
Ceciel Strik zorgprogrammacoördinator