Resultaten

Het Diabetes programma kent de volgende concrete resultaten:

1. Het ontstaan en actueel blijven van de Transmurale richtlijn die door alle zorgverleners in de diabeteszorg in Midden-Brabant wordt gebruikt.

2. Zorgverleners uit de keten rondom de diabeteszorg kennen elkaar en hebben een platform om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.