Actueel

Op 25-1-2017 is de Stuurgroep bijeen geweest. De Stuurgroep heeft een werkgroep ingesteld die in het 1e halfjaar van 2017 de ambitie en hoofddoelen van het netwerk opnieuw gaat formuleren. Het concept wordt digitaal aan de stuurgroep voorgelegd. In mei of juni komt de stuurgroep bij elkaar om de opnieuw geformuleerde ambitie en hoofddoelen vast te stellen. Ook wordt dan het vervolg bepaald.