Betrokken organisaties

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de ondersteuning en geriatrische zorg vinden we de inbreng van het cliëntenperspectief belangrijk. Wat vinden cliënten, patiënten van zorg en begeleiding? Wat zien ze graag verbeterd? Daarom maakt de voorzitter van het bestuur van de afdeling Midden-Brabant, Harri Aarts, deel uit van de Stuurgroep. Tevens denkt deze mee in de Werkgroep Ketenzorg Dementie over onderwerpen als zorgpaden dementie en afstemming met de gemeenten in Midden-Brabant.