Partners

De volgende organisaties maken deel uit van het Geriatrisch Netwerk:

 • Actief zorg
 • Alzheimer NL, afd. Midden-Brabant
 • ContourdeTwern
 • Elisabeth-Tweestedenziekenhuis
 • GGZ Breburg
 • Het Laar
 • LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)
 • Maasduinenzorg
 • PGRaad/ZET Brabant
 • Schakelring
 • Thebe
 • Volckaert
 • De Wever
 • Zorggroep RCH Midden-Brabant
 • Zorgnetwerk Midden-Brabant

 Overzicht met de samenstelling van het Geriatrisch Netwerk.