Hersenletselnetwerk Midden-Brabant

Niet Aangeboren Hersenletsel: NAH

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een harde klap op het hoofd, val van de trap, botsing in het verkeer, hersenbloeding, herseninfarct, hartstilstand, zuurstofgebrek, hersenvliesontsteking of een hersentumor.

Bij wie één van bovengenoemde voorvallen heeft plaatsgevonden is mogelijk sprake van een Niet Aangeboren Hersenletsel: NAH. Soms lijken beschadigingen op het eerste oog mee te vallen, maar na verloop van tijd kunnen toch ernstige problemen ontstaan. 

Grote gevolgen

De hersenen regelen veel in ons lichaam. Ze zorgen ervoor dat we kunnen denken, praten, lachen, eten en leren; maar ook dat ons lichaam goed werkt. Ze bepalen wat we voelen en hoe we ons gedragen. Een beschadiging van de hersenen heeft dus grote gevolgen!