Betrokkenheid cliënten

Ervaringsdeskundigen zijn betrokken in het netwerk en vormen een belangrijke bron van informatie en advies. Er is een stuurgroep ervaringsdeskundigen die de belangen van mensen met NAH vertegenwoordigen en beleid ontwikkeld. De programmamanager maakt deel uit van deze stuurgroep zodat verbindingen gelegd worden. Daarnaast bestaat er een klankbordgroep ervaringsdeskundigen en een werkgroep die wisselende onderwerpen uitvoeren en initiatieven ontplooien. Voorbeelden van deze initiatieven zijn lotgenoten contact NAH en Café Brein.