Hersenletselnetwerk

Wat is het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant?

Het is een netwerk van organisaties, professionals en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Zij houden zich bezig met ondersteuning en zorg aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel in Midden-Brabant., in alle levensfasen en op alle levensdomeinen.

Doel

Het netwerkt bundelt kennis op het gebied van hersenletsel en werkt aan ontwikkeling, innovatie en evaluatie van het zorgaanbod. De kwaliteit van zorg-, hulp- en dienstverlening verbetert erdoor, omdat er steeds meer een integraal aanbod ontstaat. Integraal betekent dat we alle aspecten van de persoon met hersenletsel en diens netwerk in het oog hebben en erop inspelen. Het gaat dus om zorg en ondersteuning voor de totale mens en/in zijn omgeving. Darboj werken we ook aan verbinding tussen organisaties als tussen hulpverleners, leidinggevenden en bestuurders.

Samenwerking

De partijen uit zowel formele en informele zorg-, hulp- en dienstverlening als belangenbehartiging werken nauw samen. Een samenwerkingsverband dat is gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van de onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg aan mensen met NAH.

Het netwerk kent de Stuurgroep NAH en enkele werkgroepen en wordt ondersteund door een programmamanager.

Doelgroepen

  • Mensen met hersenletsel en hun naasten. Hersenletsel treft ook de naastbetrokkenen, doordat er een ‘een breuk in de levenslijn’ kan  optreden.
  • Betrokken informele zorgverleners: ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers
  • Regionale patiëntenverenigingen en Zorgbelang Brabant
  • Zorgverzekeraars en gemeenten
  • Huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, eerste- en tweedelijnsbehandelaars (MENT), gecertificeerde zorg- en welzijnsaanbieders voor mensen met hersenletsel.
  • Hersenletselteam Midden-Brabant 
  • Wijkverpleegkundigen, medewerkers wijkteams, verwijzende instanties en Wmo toegangsloketten. 
  • Medewerkers en deelnemers van buurt- en wijkcentra (Contourdetwern)

Contactpersoon

Adriana de Graaff