Overlegvormen

Centraal staat de Stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit 15 – 20 organisaties die twee keer per jaar bij elkaar komen.

Onder de Stuurgroep vallen halverwege 2017 3 werkgroepen die zich bezighouden met specifieke thema's zoals de implementatie van de zorgstandaard.

De netwerkcoördinator is  betrokken bij de volgende groeperingen of overlegvormen:

  • stuurgroep van ervaringsdeskundigen
  • gemeenten
  • landelijk overleg over NAH
  • de Hersenstichting