Netwerk Palliatieve Zorg

Wat is het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant?

Het is een netwerk van organisaties en professionals dat zich bezighoudt met de palliatieve zorg in Midden-Brabant. Palliatieve zorg richt zich op mensen die niet meer beter worden. Daarbij wordt gekeken naar de hele mens, zowel thuiswonend als opgenomen in een instelling. De samenstelling van het netwerk zorgt voor een bundeling van expertise van palliatieve zorg.

Het Netwerkoverleg Palliatieve Zorg komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en wordt ondersteund door een programmamanager.

Doel

Het belangrijkste doel is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiƫnt en diens naasten, juist in de laatste fase. Het netwerk palliatieve zorg is bedoeld om de samenhang van de zorg dusdanig te organiseren in de keten dat mensen die hiermee te maken krijgen een beroep kunnen doen op de zorg ze nodig hebben.

Het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg. Het netwerk richt zich op afstemming, informatie en uitwisseling van kennis. Ook maken we afspraken over samenwerking ter versterking van de palliatieve zorg. Verder ontwikkelen we een regionale visie op palliatieve zorg.

Doelgroepen

Mensen die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn en gebruik willen maken van de mogelijkheden die palliatieve zorg biedt. Maar ook de organisaties en professionals die de diverse onderdelen van palliatieve zorg bieden. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten in het ziekenhuis of verpleeghuis.

Contactpersoon

Adriana de Graaff