Activiteiten

Binnen het netwerk ontplooien we een waaier aan activiteiten. De belangrijkste zijn:

  • Organiseren van casuïstiekbesprekingen, accreditatie is toegekend voor deelname aan deze besprekingen voor verzorgenden, verpeegkundigen, specialistisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen en huisartsen
  • Bijdragen aan het consortium ‘Onderwijs, zorg en onderzoek’
  • Deskundigheidsbevordering
  • Ondersteuning mantelzorgers
  • Vorming van een Transmuraal palliatief advies team
  • Jaarlijkse lezingencyclus in samenwerking met het Crematorium Tilburg e.o.