Informatie

Communicatie en informatie

De leden van het Netwerk communiceren met elkaar en informeren elkaar en de ‘buitenwereld’ met verschillende middelen:

  • verslagen van de bijeenkomsten van het Netwerkoverleg
  • deze website
  • Notities en rapportages van de programmamanager

Informatie die u kunt downloaden 

Websites

www.stichtingfibula.nl
www.pallialine.nl

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenbrabant/