Overlegvormen

De volgende overlegvormen binnen en buiten Midden-Brabant zijn van belang voor het netwerk.

  • Netwerkoverleg Palliatieve Zorg
  • Projectgroep zorgpad palliatieve zorg
  • Overleg met gemeenten

 

  • Deelname aan Fibula, IKNL, Consortium Zuid-West Nederland
  • Landelijk co√∂rdinatorenoverleg