Samenstelling

Samenstelling Netwerkoverleg Palliatieve Zorg

Datum: 31 januari 2017

 

Organisatie

Naam

Functie in eigen organisatie

ContourdeTwern

Helène Vissers

Coördinator vrijwillige palliatieve thuiszorg

ElisabethTweestedenziekenhuis

Rita Arts, voorzitter

Zorggroepmanager

 

Ingrid Willemen

Specialistisch verpleegkundige

 

Christel Leijten

Geestelijk verzorger

Fontys Hogeschool

Heidi van den Hout

docent

HOOM

Thea van Doremalen

 

Hospice Francinus de Wind

Thea Nendels

Palliatief verpleegkundige

 

Baukje Lycklama à Nijeholt

Algemeen manager

Inloophuis Midden-Brabant

Maryse van der Steen

Coördinator

Instituut Verbeeten

Inge van der Heijden

 

Laar, Het

Karin Pessers

Coördinator

MaasduinenZorg

Hans Nuijten

verpleegkundig specialist

Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant

Hellen Tonglet

Rouwtherapie e.a.

Prisma en Hospice Landpark Assisië

Michael Echteld

Onderzoeker

 

Marijke Tonino

Hospice-arts

De Wever

Jolanda van Halteren

Manager Hospice de Sporen

Manager Liever Thuis

Schakelring

Chantal Huijgen

 

 

Arna van Wanrooij

Teamleider

Thebe

Desiree van Hulten

Manager zorgteams

Volckaert

Irma Broers

Verpleegkundige palliatieve zorg

Wever, De

Els van der Maaden

Verpleegkundige palliatieve zorg

 

Floor Bols

Medisch coördinator

Zorgcentrum St. Franciscus

-