Persoonlijk GezondheidsDossier

In dit project doen wij een haalbaarheidsstudie naar de implementatie van het Persoonlijk GezondheidsDossier (personal health record) samen met patiëntenorganisaties. 

Dit najaar start in de regio Midden- Brabant een proef met het persoonlijk gezondheidsdossier onder een kleine groep patiënten met dementie en diabetes samen met hun zorgprofessionals, mantelzorgers én met slimme apps, smartphones, tablets etc.  

Het doel van de proef is onder andere informatie te krijgen over het gebruiksgemak, de toegevoegde waarde, de informatiebehoefte en de bijkomende kosten. Uiteindelijk zal het persoonlijk gezondheidsdossier net zo gewoon zijn als het regelen van je vakantie.

Contactpersoon: Tobias Kroon