Actueel

Wond Expertise Centrum

In het project wondzorg wordt momenteel een WEC ontwikkeld, een Wond Expertise Centrum. In dit Centrum bundelt een multidisciplinair team haar kennis en verspreidt deze rond wondbehandeling. Deskundigen zijn:

 • Arts
 • Wondconsulent
 • Verpleegkundig specialist
 • Aandachtsvelder wondzorg
 • Wondverpleegkundige

De zorgvrager staat centraal. Een snelle en juiste diagnose resulteert in een effectief herstel en vermindert de kans dat de zorgvrager een complexe wond ontwikkelt. In de eerste én tweede lijn is de wonddeskundige de regisseur.

 

Regiefunctie wondbehandeling

 1. Het opstellen en zo nodig tussentijds bijstellen van een behandelplan
 2. Het bespreken van het behandelplan met de zorgvrager.
 3. Kennisdeling en –verspreiding voor zorgprofessionals en met de zorgvrager, advies inzake levensstijlverbetering aan de zorgvrager, casemanagement.
 4. Afstemming met de hoofdbehandelaar over de zorgvrager met een wond.
 5. Werkt volgens regionale richtlijnen.
 6. Bij veranderingen in de wondgenezing past de wondverpleegkundige/-consulent het wondbeleid aan binnen de regionale richtlijnen.
 7. De wondbehandeling van een zorgvrager dient uitgevoerd te worden door bevoegde en bekwame deskundigen op het gebied van desbetreffende wondbehandeling (niveau 3, 3ig, 4 of 5) aan de hand van een adequate wondrapportage, volgens hygiëne richtlijnen. Hier dient tenminste regelmatig controle op te zijn uitgevoerd door de wondverpleegkundige/-consulent.

De hoofdbehandelaar is een Medisch Specialist, Verpleegkundig Specialist, Huisarts of Specialist Ouderengeneeskunde. Deze is verantwoordelijk voor de medische diagnose, gebaseerd op de onderliggende pathologie. De verpleegkundig specialist/wondverpleegkundige/-consulent is verantwoordelijk voor de gekozen wondbehandeling en de regie die gevoerd wordt rondom de zorgvrager met een wond.