Overlegvormen

Wondzorg Midden-Brabant kent twee overlegvormen.

 

Expertgroep transmurale wondzorg Midden-Brabant

Deze wordt gevormd door de regionale partners wondzorg vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant, te weten:

  • wondverpleegkundigen/consulenten
  • (huis)artsen vertegenwoordiging
  • specialisten
  • teammanager(s).

Deze groep komt twee keer per jaar bijeen en is gericht op de toekomst van de wondzorg. Onderwerpen die in het overleg de revue passeren zijn:

  • visie ontwikkeling
  • elkaar informeren over de voortgang
  • informatiestroom vanuit organisaties: nieuwe ontwikkelingen, voortgang, cijfers, regionale ontwikkelingen
  • de onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren
  • voorbereidende besluitvorming over zaken richting de toekomst

Afstemmingsoverleg transmurale wondzorg Midden-Brabant

Aan dit overleg nemen de wondverpleegkundigen en -consulenten deel. Deze groep komt vier keer per jaar bijeen en is gericht is op de praktische gang van zaken t.b.v. wondzorg. Het gaat vooral om de uitwerking van acties vanuit de Expertgroep