Partners

De volgende organisaties maken deel uit van het project Wondzorg en hebben vertegenwoordigers in de Expertgroep en/of in het Afstemmingsoverleg Transmurale Wondzorg Midden-Brabant:

De Wever
Elisabeth- Tweestedenziekenhuis
GGD Hart voor Brabant
GGZ Breburg
Het Laar
Instituut Verbeeten
Huisartsenkring Midden-Brabant
Libra Zorggroep revalidatie en audiologie
Maasduinen
Schakelring
Stichting Maria-Oord
Thebe
De Volckaert
Zorggroep RCH MIdden-Brabant