Over ons

Samenwerken aan goede en betaalbare zorg

Het Zorgnetwerk Midden- Brabant is een uniek samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Midden- Brabant. Gezamenlijk streven wij naar goede, afgestemde zorg en behandeling voor patiënten en burgers in de regio. Ons programma voor de periode 2014-2016 bestaat uit vier pijlers:

  1. Zorg
  2. Zorgstructuur
  3. Informatiestructuur
  4. Zorg, economie en duurzaamheid

Het doel van dit programma is om de patiëntenzorg via de ontwikkeling van zorginhoudelijke protocollen en samenwerkingsprocessen te optimaliseren. Verder is ons doel samen de zorg te innoveren waarbij ook onze maatschappelijke legitimiteit en verantwoordelijkheid aan de orde is. Wij richten ons dus op de patiënt, de onderlinge samenwerking en de maatschappij.

Het thema voor Midden- Brabant is ‘Social Innovation’.
Voor de Zorg wordt dit kort samengevat als innovaties gericht op:

  • de relaties tussen professional en cliënt/patiënt (bijv. het persoonlijk gezondheidsdossier);
  • de onderlinge samenwerking tussen professionals (bijv. secure email, medicatie-uitwisseling);
  • de samenwerking tussen zorgaanbieders en de maatschappij (zorgacademie).

Hierbij zijn niet alleen de zorgpartners nodig. Ook de gemeenten, welzijnsorganisaties, Tilburg University, verzekeraars, Provincie, onderwijs en bedrijfsleven zijn hierbij partners. Rond het thema Zorg en Economie werken we in de periode 2014-2016 intensief samen met Midpoint, waarin Zorgnetwerk Midden- Brabant het programma Care Avenue aanstuurt.